Kirándulás ajánlat a Szigetközben


Hédervári Vadaskert

Hédervár nemcsak történelmi látnivalókat kínál, hanem a Vadaskert révén kellemes erdei sétát, kirándulási lehetőséget is. A mintegy 70 hektáros erdő a kastélytól délre mindössze 400 m-re kezdődik, közvetlenül a falu szélén. Természetvédelmi terület, egy kis része fokozottan védett (a helyszínen tábla jelöli). Leggyakoribb fái a kőris, a fenyő, az éger és a nyár.

A Vadaskertet megközelíteni legcélszerűbben a kastély főbejáratától indulva, a szemközti szép parkot balról megkerülve, a Hársfa utcán át lehetséges. Akik autóval jönnek, hagyják kocsijukat a park mellett vagy, a községháza környékén és már onnan kezdjék a sétát! A csendes, előkertes-családiházas Hársfa utca végigsétálása, az egyre közeledő-magasodó erdő látványa már önmagában is kellemes élmény.

Lépjünk be az erdőbe! Az egykori grófi "fácánkert" északi alléján haladunk. Hat ilyen sugárút fut össze az erdő közepén, amelyet egy nagyjából körirányú további sétaút egészít ki. Az általában magasabb terep, az egykori gondozottság és a faluközeli sugárutak újabbkori kavicsolása nyomán az erdőnek ez az északi fele még nedvesebb időben is ajánlható kirándulásra.

Több mint 2 km hosszan kígyózik az erdőben a Kárászos-ér. Néhány éve rendbetették, megkotorták a medrét, és széles, kellemes, füves sétányt alakítottak ki az egyik oldalán, alig néhány deciméterrel a vízszint felett. Ez különösen kellemes sétaút, a magasban összeérő lombkoronák alatt. Vigyázzunk a keleti fahídnál: a felújításra váró hiányos pallózaton óvatosan keljünk át!

Az erdő közepén, a hat sugárút találkozásánál nagyobb tisztás van, ahol egykor egy vadászlak állt. Környékén pihenőpadok, asztalok és szeméttárolók is vannak, bár nem a legjobb állapotban. Itt le lehet heveredni, a réten és környékén labdázni, játszani.

A tisztásnál jobbra fordulva a délnyugati sugárúton elsétálhatunk a patak másik vasbeton hídjáig is, ahol a híd után balra kanyarodva a patakparti keskeny ösvényen hamar kiérhetünk a torkolathoz, a Mosoni-Dunához. Az ott levő nagy fa alól ritka lehetőségként többszáz méter hosszban be lehet látni a folyó kanyarulatait a nádasok és a galériaerdő fái között. Az említett patakhídnál is látható-hallható egy érdekes - szigetközi viszonylatban ritka - jelenség: alacsony mosoni-dunai vízállásnál élénk csobogással, habosodással folyik át a patak vize a mederfeneket védő nagy kődarabok között.

"Hazafelé" menve, megfelelő fényviszonyok esetén még egy- ajándékélményben részesülhetünk: az erdőből kifelé nézve érzékelhetjük, hogy az északi allé és a folytatását képező Hársfa utca egyenese a Hédervári-kastély tornyára mutat - az egykori összetartozás jelképeként.

Kirándulások a Szigetközbő1

Elcsépelt szlogen, hogy a Kisalföld a nyugat kapuja. Elég csuk rápillantani a térképre, hogy elfogadjuk ennek a valóságtartalmát hiszen a mi kis területünkön Szlovákia és Ausztria féle is két határállomáson át áramlik a forgalom északról délre és nyugatról keletre. E határállomások a Szigetközből és a Mosoni-síkságból nyílnak, és úgy véljük, hogy az egyszeri kereskedő elvét elfogadva - miszerint más áruját dicsérem és a magamét eladom - érdemes ezeken a határállomásokon útmenő útvonalakhoz fűződő kultúrtörténeti és természeti értékeket bemutatni, mert ezek - bár nem a mi területünkön fekszenek, - mégis a mi térségünket értékelik fel és növelik turisztikai vonzerejét. Természetesen itt is törekednünk kellett a rövid, tényszerű bemutatásra, de mindenképpen több látványosságot is említünk és ötletet adunk, mint egy átfogó jellegű útikalauz. Éppen ezért a sorbafűzzük, a látnivalókat, ezúttal is csak vázlatos ismertetéssel.


Kirándulás a Csallóközbe

Határátkelő: Győr és Nagymegyer között, Vámosszabadi-Medve/Medvedov átkelőn, Győrtől 14 km-re, a 14. számú úton.

Javasolt útvonal: Medve - Csicsó - Deáki - Nagymegyer - Dunaszerdahely - Somorja - Bős - Csilizradvány - Medve.

Mielőtt Nagymegyerre érnénk Medvétől, érdemes a Duna partján egy kis kitérőt tenni Csicsó/Cicov irányában. A Szigetközben megszokott ártéri erdők között halad az út, Csicsónál egy hajdani morotvató - öntéstó - ad látványosságot, s különösen tavasszal szép, amikor virágzik a "Lion-tó".

Hasonló élmény vár bennünket, ha Gútán keresztül a Komárom-Nyitra úton haladunk, s mielőtt Ógyallánál kiérnénk, a Zsitva, Nyitra, Vág ártéri területén épült Martos falucskában megállunk.

A közeli Martoson/Martovce - Kingyes tanyán - talált a múlt század végén a Feszty családnál Jókai Mór pihenést. Feszty Árpád pedig a martosi lányokról és legényekről formázta a Feszty-körkép alakjait.

Itt egy kis tájház mutatja a folyó ágbogak közé települt lakosok életmódját. Innen pár km-re található Ógyalla, amely nemcsak söréről (Arany Fácán), hanem a Konkoly-Thege Miklós csillagvizsgálójáról is híres. A falu elején a család sírboltja, a falu közepén a csillagvizsgáló.

Medvétől 10 km-re van Nagymegyer / a közelmúltban még Calovo, ma Velky Meder. A termálfürdő felé haladva egy kis tájház kínál látnivalót, a termálfürdő pedig pihenést.

Medvétől északra 20 km-re találjuk Deákit/Diakovce. A pannonhalmi bencések építtettek itt 1001-ben templomot és ezen a helyen 1228-ban épült Szlovákia legértékesebb román stílusú műemléke. Külön érdekesség, hogy a "padlástérben" egy külön templom látható. Az itteni bencés kolostorban temettek a Pray Kódexben található Halotti Beszédből, az egyik legrégebbi irodalmi emlékünkből. Deáki melletti kemping és fürdő található.

Nagymegyertől 20 km-re található a Csallóköz legnagyobb városa, Dunaszerdahely. Javasolt program: a dunaszerdahelyi múzeum megtekintése.

A csallóközi úton továbbhaladva Somorja előtt Tejfalunál (jellemző, hogy Tejfalunak a dunai szigete a Szigetközben - tehát már Magyarországon - található: Tejfalusziget) van a Pipagyújtogató nevű hely, ahol egy kis ligetben két honvéd huszárnak a sírja és síremléke található.

Somorja/Samorin Dunaszerdahely felé eső részén a középkori gótikus bordázatú, gazdag freskódíszítésű templom érdemel megtekintést. A 1na református templom egykor a katolikusoké volt. Ezért olyan gazdag falfestményekben. A régi városháza reneszánsz emlékeket őriz. Pozsony felé haladva a benzinkút és autóbuszállomás közelében található helytörténeti múzeumot a város magyar ajkú lakossága alapította.

Medvétől pár km-re található Csiliznyárad, a hajdani Csiliz-köz - amely egykoron Győr megye területe volt - legnagyobb falva, és a falu széli temetőben nyugszik Sebő Alajos honvéd ezredes. Róla mintázta Jókai Mór Baradlay Richárd alakját, aki A kőszívű ember fiai című regényében a legendás párbajt vívta Palwitz Ottóval.


Kirándulás Pozsony környékére

Határátkelő: Mosonmagyaróvár és Pozsony között Rajka-Rusovce/Oroszvár, Mosonmagyaróvártól 19 km-re a 15. számú úton

Javasolt körút: Rajka - Pozsony - Dévény, Wolfstahl Berg határállomáson át Ausztriába, Köpcsény - Gáta - Hegyeshalom Mosonmagyaróvár.

Oroszvár/Rusovce központjában található az eklektikus mór stílusban épített Lónyai-kastély.

Pozsony belvárosába érünk, ha az új Duna-hídon haladunk át. Egy kétórás városnézés keretében meg tudjuk tekinteni a Szent Márton-dómot a Káptalan-negyedet, a Klarisszák templomát, majd innen a Mihály-kapu utcára jutunk, az egykori országgyűlésnek helyet adó hatalmas épülethez.

A Mihály-kapu utcától közel van a Városháza és a Püspöki palota. Múzeumai közül javasoljuk a Mihály-kapu Fegyvermúzeumot, a Püspöki palotában a csodálatosan szép gobelingyűjteményt és a belvárost szinte kettévágó főút baloldalán a várhoz simuló egykori zsidó gettóban, a Jópásztor-házban a nagyon gazdag óragyűjteményt.

Pozsonytól 10 km-re fekszik Dévény/Devin. A várból, amely gazdag magyar történelmi emlékekkel rendelkezik, csodálatos látvány tárul elénk az osztrák-szlovák-magyar hármashatár vidékre és a Morva-mezőre, ahol Kun László királyunk segítette győzelemre a Habsburgokat 1278-ban.

Dévényből vissza kell térnünk, hogy Ausztria felé a közeli Köpcsénynél/Kittsee átjussunk a határon. A falu szélén hatalmas parkban találjuk a Batthyány család kastélyát, amely ma gazdag néprajzi kiállításnak ad otthont. Érdemes végignézni a tárlókat, hiszen az egykori Monarchia minden népének viselete és népi kultúráját bemutatják.


Kirándulás a Kis-Kárpátok és a Lajta-hegység közötti "Magyar kapu"-hoz

Határátkelő: Hegyeshalom-Nickelsdorf/Miklóshalma

Javasolt útvonal: Miklóshalma - Gáta / Gattendorf - Rohrau - Hainburg - Petronell - Bruck - Pándorffalu / Parndorf - Gáta - Miklóshalma

Miklóshalma/Nickesldorf központjában, a templommal szemben kis emlékmű található. Rajta három emléktábla, amelyek arról tájékoztatnak, hogy itt győzte meg Kossuth Móga tábornokot, hogy 1848. október végén indítson támadást a császáriak ellen. Ennek eredménye volt a schwechati vereség.

Innen 15 km-re található Rohrau. A falu központjában áll Josef Haydn szülőháza és emlékmúzeuma.

Hainburg. Mészkőrögön lévő vára alatt közvetlenül a Duna partjához simul a városka. A rajta áthaladó úton a nyugati városkapu az épebb és robosztusabb, a keleti a számunkra nevezetesebb, úgynevezett Magyar-kapu (Ungar-Tor).

Bécs felé haladva az egykori római város, Carnuntum amfiteátrumát és kicsit távolabb a város polgárházainak alapjait szemlélhetjük meg.

Bruck a hajdani magyar-osztrák határra épült Lajta-parti város. A belváros körül az egykori várfalak, a belvárosban a barokk tér érdemel említést.

Pándorffalu/Parndorf A falu közepén a Szent László-plébániatemplomban egyszerre találjuk meg a XII-XIII. századi román elemeket (az egyhajós templom apszisa) és a késő barokk elemeket (Hildebrand terve alapján épült nyugati homlokzat).


Kirándulás a Fertő-szögbe (Seewinkel)

Csak kerékpáros turistáknak, a nyári hónapokban!

Határátkelő: Jánossomorja - Andau, Mosonmagyaróvártól 15 km-re

Javasolt útvonal: Andau - Mönchhof - Frauenkirchen - Andau

Mosontarcsa/Andau határában a hansági főcsatornához haladó úton egy szép szoborpark van kialakulóban. Ez az "Andaui-híd". Az 1956-os menekülők útját szegélyezik a szobrok.

Andautól észak felé 12 km-re van Féltorony/Halbturn, Lotharingiai Ferenc barokk kastélyában ma múzeum található.

3 km-re találjuk Barátudvart/Mönchhof. A vasút mellett, a falu szélén, az utolsó ház udvarán egy több ezer darabból álló helytörténeti gyűjtemény található. Ritka szép érdekesség. Egy autodidakta történész magángyűjteménye.

6 km-re Boldogasszony/Frauenkirchen. A két tornyú, barokk homlokzatú templom belső barokk kiképzése messze földön híres. Magyar nyelvű tájékoztató!

10 km-re ismét Andau érintésével jutunk vissza a határhoz.